Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Adama Mickiewicza w Mazańcowicach

Pedagog

Punkt konsultacyjny w Gminie Jasienica

 

Pedagog  szkolny

Pedagog pomaga nie tylko uczniom, ale również  nauczycielom, wychowawcom oraz rodzicom. Pedagog szkolny jest bardzo ważną osobą także dla nauczycieli pracujących w danej placówce, ponieważ zadania, jakie wypełnia w swojej pracy to między innymi: wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych, jak również rozpoznawanie trudności z nauką uczniów oraz kierowanie do specjalistycznych poradni. Osoba pracująca na tym stanowisku powinna być w ciągłym kontakcie z wychowawcami, nauczycielami i rodzicami dzięki czemu może przekazać wszystkie spostrzeżenia dotyczące zachowań uczniów.
Należy jednak zaznaczyć, że nie tylko podopieczni, mający problemy z nauką, mogą liczyć na pomoc pedagogów. Ważne jest także wsparcie uczniów wybitnie zdolnych, którzy szukają porady, jak wybrać odpowiedni kierunek dalszej edukacji. W zakres obowiązków wchodzi również organizowanie pomocy materialnej dla uczniów, którzy znajdują się trudnej finansowej sytuacji.

Pedagog szkolny pomaga także nauczycielom przeanalizować opinię o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Uczniowie mogą zwrócić się do pedagoga o pomoc w sytuacjach, gdy mają problemy w nauce, czują, że ich prawa zostały naruszone, nie radzą sobie z różnego rodzaju sytuacjami, ktoś stosuje wobec nich przemoc lub szukają porady w kwestii wyboru kolejnej szkoły czy studiów. Rozmowa z taką osobą powinna być dla uczniów nie koniecznością a wyborem. Młodzi ludzie muszą czuć, że jest to ktoś godny zaufania, przy czym nie bagatelizuje ich problemów. Także współpraca nauczycieli z pedagogiem szkolnym powinna odbywać się bez żadnych komplikacji, ponieważ ich wspólnym celem jest dobro wychowanków danej placówki oświatowej.  

Wiemy już, kim jest pedagog. Warto również sprawdzać, jakie zadania wykonuje na co dzień.

Co robi pedagog?

- wspiera rozwój uczniów,

-  pomaga rozwiązywać problemy pedagogiczno-wychowawcze,

-  udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

-  bada potrzeby i możliwości uczniów,

-  wspiera nauczycieli w problemach z uczniami

-  jeśli występują zaburzenia rozwojowe, pedagog stara się minimalizować ich skutki,

-  w przypadku uzależnień wśród uczniów, pedagog rozpoczyna działania temu przeciwdziałające,

-  pomaga rozwiązywać konflikty między uczniami,

-  pomaga w przygotowaniu zajęć indywidualnych dla uczniów

-  prowadzi zajęcia rozwijające umejętnosci społeczno-emocjonalne

-  wspiera rozwój uczniów, poprzez prowadzenie treningu umiejętności społecznych

 

 

 

Artykuły