Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Adama Mickiewicza w Mazańcowicach

Świetlica

Integralną częścią szkoły jest świetlica szkolna, której działalność stanowi przedłużenie pracy wychowawczo - dydaktycznej szkoły.

Wychowawcy świetlicy realizują cele i zadania zgodnie z Planem Pracy, do których między innymi należą:

  • zapewnienie opieki i poczucia bezpieczeństwa wychowankom,
  • organizacja i integracja zespołu świetlicowego,
  • wyrabianie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie,
  • wspieranie wszechstronnego rozwoju wychowanków i wzmacnianie poczucia własnej wartości każdego z  nich oraz   rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów,
  • wspieranie procesu dydaktycznego szkoły.

Z zajęć korzystają głównie uczniowie klas I – IV zgodnie z Regulaminem Świetlicy Szkolnej oraz uczniowie klas starszych, którzy oczekują na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne lub nie uczestniczą w lekcjach religii. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze są organizowane w trzech salach świetlicowych (dwie dla klas młodszych oraz tzw. „Klub Uczniowski” czynny w godzinach od 7.00 do 7.45). W razie potrzeby wykorzystywane są także inne pomieszczenia szkolne, tj. sale gimnastyczne, aula szkolna, biblioteka, sala nr 13. Poza budynkiem szkoły grupy świetlicowe korzystają z placu zabaw.

Sale świetlicowe są bogato wyposażone w pomoce dydaktyczne, gry i zabawki. Uczniowie mają tutaj możliwość skorzystania z pomocy wychowawców świetlicy przy odrabianiu zadań domowych lub nadrabianiu zaległości. Dodatkowo są organizowane zajęcia ruchowe, plastyczne, czytelnicze i inne.  

Kilka razy w ciągu roku chętni uczniowie biorą udział w wycieczkach organizowanych przez wychowawców w ramach działalności Koła Turystycznego PTTK „Pionier”.

Wychowawcy świetlicy koordynują zbiórki zużytych baterii, makulatury oraz włączają wychowanków w akcje charytatywne, między innymi: „Pola Nadziei”, „Góra Grosza” oraz inne.

Świetlica czynna jest w godzinach od 7.00 do 16.15.

Wychowawcami w świetlicy szkolnej są panie: Małgorzata Jakubiec, Edyta Waluś, Danuta Tyszecka, Tadeusz Wawryków oraz w części etatu: Adelajda Miastkowska - Pytlarz, Beata Kania, Ewelina Piecha  - Grabiarz.    

Regulamin-swietlicy


Karta zgloszenia swietlica + upowaznienie do odbioru

 

 


 

Artykuły