Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Adama Mickiewicza w Mazańcowicach

Struktura organizacyjna

W SKŁAD ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W MAZAŃCOWICACH WCHODZĄ:
- PRZEDSZKOLE
- SZKOŁA PODSTAWOWA

Artykuły