Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Adama Mickiewicza w Mazańcowicach

Dyrekcja

P. o. Dyrektor:
mgr EWA NAGLIK

Wicedyrektor:
mgr KATARZYNA PISZCZEK