Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Adama Mickiewicza w Mazańcowicach

Wolontariat

Wolontariat to idea niesienia pomocy, opierająca się na bezinteresownym, świadomym i zaplanowanym działaniu na rzecz potrzebujących.

 

 Dzięki zaangażowaniu uczniów, wsparciu rodziców, wychowawców i nauczycieli- nasza społeczność szkolna może nieść pomoc, która ma różnorodną formę; czasem jest to wizyta u kogoś, kto jest samotny; to drobny podarunek z okazji świąt; okazana empatia lub solidarność z osobami mieszkającymi niedaleko nas lub poza granicami naszego państwa. To również docenienie heroicznej pracy, zbieranie groszówek, pokarmu dla zwierząt; to połączenie radości i gestu dzielenia się swoim- czasem, maskotką, zdobytą wiedzą ; to udział w ogólnopolskich akcjach: WOŚP, Pola Nadziei, Góra Grosza oraz promowanie idei wolontariatu w szkole.

 

 Przygotowanie skutecznej akcji wymaga wiele wysiłku: dobrego pomysłu, nawiązania współpracy - znalezienia potrzebujących, przygotowania gazetek, informacji dla klas, nagłośnienia akcji, wytyczenia etapów akcji, podsumowania, opisania, omówienia. Młodzież ma mnóstwo entuzjazmu, czasami okazuje się, że nie wszystko jest możliwe do realizacji. Wolontariusze uczą się organizacji pracy, wytrwałości, skutecznej komunikacji, współpracy w grupie oraz, co najważniejsze - empatii i skutecznego działania.

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM IM. ADAMA MICKIEWICZA W MAZAŃCOWICACH

Artykuły