Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Adama Mickiewicza w Mazańcowicach

GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY.

We wrześniu nasza szkoła przystąpiła do projektu edukacyjnego pod hasłem: GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY.

Głównym celem projektu jest przygotowanie społecznosci szkolnej do świadomego przeżywania 40 rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. W zwiąku z powyższym w najblizszych miesiącach uczniowie klas 7 i 8 podejmą wiele aktywności związanych z realizacją przewidzianych działań. Wśród propozycji znajdują się: lekcje historii z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych IPN, organizacja szkolnego kącika historyczno-patriotycznego, udział w konkursach czy prezentowanie na terenie szkoły wystawy przygotowanej przez IPN. W ramach zaś podsumowania projektu reprezentacja naszej szkoły weźmie udział w spotkaniu miedzypokoleniowym ze świadkami wydarzeń, osobami represjonowanymi, przedstawicielami kuratorium, Solidarności oraz partnerami projektu.
Owocem naszej pracy będzie certyfikat realizacji projektu, który dumnie powiesimy w placówce.

Strona projektu:

http://pamiec81.pl/

Koordynator projektu
Katarzyna Dębińska-Zwięczak