Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Adama Mickiewicza w Mazańcowicach

Koło plastyczne dla klas młodszych

W zajęciach kółka plastycznego uczestniczą uczniowie klas drugich, jego celem jest:
•    kształtowanie wrażliwości, postawy uczuciowej, krytycyzmu, otwartości na przeżycia i odczucia innych
•    kształtowanie pozytywnej samooceny
•    rozwijanie własnych uzdolnień i zainteresowań
•    rozbudzanie aktywności, ekspresji twórczej, wyrabianie umiejętności:
      o    posługiwania się różnorodnymi narzędziami ekspresji
      o    wyrażania swoich myśli, uczuć w formie prac plastycznych
      o    wartościowania, dokonywania uzasadniania wyborów dotyczących dzieł  sztuki i wytworów kolegów
      o    wnikliwego obserwowania otaczającego świata
      o    nabywanie umiejętności współdziałania w grupie i organizowania sobie pracy

Prowadzący zajęcia: mgr Tatiana Przybylska