Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Adama Mickiewicza w Mazańcowicach

Zdobyliśmy certyfikat!!!

Z ogromną radością informujmy, że nasza szkoła zdobyła Certyfikat za zrealizowanie zadań w ramach wojewódzkiego projektu edukacyjnego „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – PAMIĘTAMY!” w 40. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, zorganizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty Panią Urszulę Bauer oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności pod patronatem Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej i Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego.

Wykonaliśmy wszystkie postawione przed nami zadania, a wśród nich wymienić można choćby: przygotowanie szkolnego miejsca patriotyczno-historycznego 40 lat po stanie wojennym, prowadzenie lekcji historii z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych zalecanych przez IPN, udział w międzyszkolnych konkursach tematycznych, zaprezentowanie na terenie szkoły wystawy przygotowanej przez IPN, udział w wykładach i spotkaniach ze świadkami historii.

Uhonorowanie naszej placówki jest więc zwieńczeniem całorocznych zmagań związanych z czynnym uczestnictwem w projekcie, a co za tym idzie – przygotowaniem uczniów do aktywnego i świadomego przeżywania tegorocznej okrągłej rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

 

 

Koordynator projektu

Katarzyna Dębińska-Zwięczak