Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Adama Mickiewicza w Mazańcowicach

Logopeda

Zadania logopedy w szkole:


1. Profilaktyka (zapobieganie powstawaniu wad wymowy i czuwanie nad jej prawidłowym rozwojem).
2. Diagnostyka (rozpoznawanie zakłóceń lub zaburzeń językowych).
3. Terapia (usuwanie, likwidowanie wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej i pomoc w przezwyciężaniu problemów dzieciom, mających trudności z mówieniem, rozumieniem, pisaniem i czytaniem).
4. Udzielanie porad i wskazówek rodzicom w celu uzyskania lepszych efektów terapii.
Podstawową zasadą skutecznej terapii logopedycznej jest systematyczna praca z dzieckiem w domu. Zachęcam do codziennych ćwiczeń, bez których nie będzie oczekiwanych efektów lub bardzo rozłożą się w czasie.

                                        Logopeda dyplomowany: mgr Katarzyna Hutyra