Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Adama Mickiewicza w Mazańcowicach

Chór szkolny

Cele zajęć muzycznych:

1. Rozwijanie zainteresowań muzycznych.

2. Stwarzanie sytuacji do kontaktu z wielkimi dziełami sztuki i świadome współtworzenie jej.

3. Zwiększanie zasobu wiedzy i umiejętności muzycznych.

4. Kształtowanie kultury muzycznej.

5. Kierowanie rozwojem twórczych postaw uczniów.

6. Rozwijanie takich cech osobowości,jak dobrowolność i bezinteresowność.


Cele kierunkowe:

1. Rozwijanie umiejętności słuchania,postrzegania,przeżywania i rozumienia muzyki.

2. Rozbudzanie potrzeb kulturalnych uczniów.

3. Rozwijanie słuchu muzycznego harmonicznego,wysokościowego i poczucia rytmu.

4. Kształtowanie nawyku utrzymywania poprawnej postawy ciała.

5. Wyrabianie dyspozycji głosowych związanych z odpowiednią emisją głosu tj. z artykulacją.

6. Kształtowanie smaku artystycznego i formułowania ocen estetycznych.

7. Tworzenie trwałych nawyków obcowania z muzyką.

8. Uczenie odpowiedzialności za siebie i za zespół.

9. Zachęcanie do twórczych postaw,do budowania więzi międzyludzkich.

10. Przygotowanie do publicznych występów.

11. Praca dla dobrego wizerunku szkoły.

12. Kształtowanie więzi ze środowiskiem lokalnym.

 

Zajęcia odbywają się w poniedziałek  (13.50-15.20)  w sali nr 10.


                                                                         opiekun Marzena Muzyka