Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Adama Mickiewicza w Mazańcowicach

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

 

Zajęcia odbywają się:

 

  • we wtorki na szóstej lekcji (12.45 - 13.30)
  • w środy na  siódmej lekcji (13.50 do 14.35)PROGRAM EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY ZWIĄZANY Z POPRAWĄ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

ZAŁOŻENIA WSTĘPNE, PROGRAM  ma:

• wpływać na podnoszenie kultury uczestników ruchu drogowego

• propagować świadome i rozważne korzystanie z dróg i różnego rodzaju środków komunikacyjnych (np. rower, motorower)

• wpływać na  poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej


CELE PROGRAMU

1. Popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

2.Kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu.

3. Popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy.  

4.Popularyzowanie roweru jako środka transportu i związanych z tym form rekreacji i sportu.

5. Nabywanie i rozwój umiejętności jazdy na rowerze poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach i turniejach.

6. Propagowanie aktywnych form wypoczynku - w tym turystyki rowerowej, jako atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu.

7. Pogłębianie wiedzy z zakresu techniki i motoryzacji.

8. Uczenie współdziałania w grupie (drużynie) i stosowania zasad fair play przy wszelkiego typu rywalizacji.


Opiekun Koła:

Eugeniusz Moskała

Artykuły