Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Adama Mickiewicza w Mazańcowicach

TYDZIEŃ INTEGRACJI

W naszej szkole w klasach 1-3 odbył się „Tydzień Integracji”, którego celem była nauka wzajemnej tolerancji, uwrażliwienia na potrzeby drugiego człowieka.

Każda klasa miała za zadanie wykonać „Klasowego Puzzla”- każde dziecko otrzymało kartkę papieru, którą dzieci połączyły w całość, kreatywnie komponując wspólny obrazek, którego każda część została pokolorowana przez każdego członka klasy. Zadanie, to przywołało atmosferę zaufania, akceptacji i bezpieczeństwa w klasie oraz udane relacje między rówieśnikami i wychowawcą oparte na wzajemnym zrozumieniu i szacunku. W klasach I dodatkowo zostały przeprowadzone przez pedagoga szkolnego zajęcia integracyjne z chustą animacyjną w trakcie, których oprócz wspólnej zabawy przypomniano zasady współpracy, komunikacji interpersonalnej. Omówiono rozwiązywanie trudności, które dzieci napotykają w swym środowisku tak, aby ich zespół klasowy był zawsze silny a każdy czuł się w klasie bezpiecznie i komfortowo. Kolory chusty były odniesieniem do indywidualnej osoby w klasie- bo każdy jest potrzebny, by tworzyć zgrany zespół- tak, jak każdy kolor tworzy chustę. Zwieńczeniem Tygodnia Integracji były warsztaty profilaktyczno-edukacyjne  „ W wirtualnym labiryncie zagrożeń” przeprowadzone przez prelegenta p. Piotra Rychłego, który w aktywny, bardzo interesujący sposób przybliżył tematykę zagrożeń stwarzanych przez media cyfrowe i technologie informacyjno-komunikacyjne. W przejrzysty sposób przedstawił dzieciom klas 1-3 szczególnie zagrożenia związane z użytkowaniem gier komputerowych oraz aktywnością na portalach społecznościowych. Wskazał, jakie trudności w związku z tym pojawiają się w zakresie regulacji emocji i kontaktach rówieśniczych. „Tydzień Integracji” przyczynił się do odnowienia „ducha klasowego”, dzieci wykazały chęć wzajemnej troski i pracę nad codzienną budową dobrych relacji, wrażliwości i szacunku dla zachowania silnego zespołu klasowego.
 
AO