Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Adama Mickiewicza w Mazańcowicach

Surdopedagog

Surdopedagog zajmuje się wspieraniem osób z uszkodzonym słuchem, czyli osób niedosłyszących oraz głuchych. Ze względu na głębokość uszkodzenia wyróżniamy osoby z niedosłuchem stopnia lekkiego, umiarkowanego, znacznego oraz głębokiego. Istnieje także klasyfikacja ze względu na lokalizację uszkodzenia, na niedosłuch przewodzeniowy, gdzie uszkodzony jest przewód słuchowy lub ucho środkowe, niedosłuch odbiorczy, czyli ślimakowy oraz mieszany. Z kolei osoby głuche dzielimy na osoby z głuchotą wrodzoną oraz nabytą. W związku z tym zadania surdopedagoga obejmują proces nauczania, wychowania oraz rehabilitacji. Po pierwsze, surdopedagog zajmuje się przywracaniem sprawności słuchu na tyle, na ile to możliwe, czyli naukę języka migowego czy czytanie z ruchu warg. Po drugie, jej zdania koncentrują się wokół stymulowania rozwoju procesów poznawczych, mimo zaburzenia słyszenia.
Głównym celem terapii jest szeroko rozumiany trening słuchowy, językowy i komunikacyjny. Oddziaływanie surdopedagogiczne ułatwia dziecku z niedosłuchem prawidłowe rozumienie znaczenia komunikatów werbalnych i awerbalnych kierowanych do niego i ich adekwatnym interpretowaniu. Surdopedagog poszerza zasób rozumianych słów oraz stymuluje ekspresję mowy dziecka, która z powodu dysfunkcji słuchu jest zniekształcona.

surdopedagog
mgr Ewelina Pietraszko