Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Adama Mickiewicza w Mazańcowicach

DZIEŃ DOBRYCH UCZYNKÓW

W dniu 28 listopada 2022 roku w Naszej szkole odbył się Dzień Dobrych Uczynków.

Uczniowie klas I-III realizowali specjalne grupowe zadania, mające na celu propagowanie uczynków, powodujących ogólną radość i wzajemną życzliwość. Ponadto każdy uczeń losowo wybierał swego klasowego przyjaciela, któremu deklarował całodniową uwagę oraz pomoc. Uczniowie dekorowali wykonane z papieru serduszko, które wręczali swemu przyjacielowi na znak przyjaźni oraz wykonywali plakaty promujące wzajemną pomoc, na których wymienili indywidualne uczynki, które przyczyniły się do szerzenia dobra w społeczności szkolnej.    
Dla uczczenia wyjątkowości obchodzonego Dnia uczniowie, zobaczyli również spektakl o charakterze profilaktycznym wystawiony przez grupę teatralną „Maska”
o nazwie” Złośliwości jej królewskiej mości” promujący wagę wzajemnych relacji
w tym sposoby rozwiązywania konfliktów.
Dzień Dobrych Uczynków wniósł wiele radości i uśmiechu. Przyczynił się również
do chwilowego zatrzymania i zastanowienia się nad tym, co najważniejsze, iż nie wiele trzeba, aby każda czynność niosła miano dobra.

AO