Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Adama Mickiewicza w Mazańcowicach

Pytania na maj - Biblioteka szkolna zaprasza na ...

Pytania na maj - Biblioteka szkolna zaprasza na konkurs: "Całoroczny konkurs czytelniczy ze znajomości literatury dziecięcej dla klas  3, 4"

Pytania na maj: dotyczą twórczości J. Korczaka i G. Knutssona.

 

 

 

1. Historię króla Maciusia I poznajemy w chwili śmierci jego ojca (jak nazywał się ojciec)?

 

2. O czym marzyła Irenka, którą król Maciuś poznał podczas przechadzki?

 

3. W jaki sposób Filonek trafił do miasta? (Przygody Filonka bez ogonka)

 

4. Ile osób liczyła rodzina, w której znalazł się Filonek?

 

 

 Zapraszamy do biblioteki   (uczniowie  mogą również wysyłać odpowiedzi na dziennik)