Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Adama Mickiewicza w Mazańcowicach

Laboratoria przyszłości – zajęcia multimedialne

W kwietniu b.r. wychowankowie świetlicy z klasy 2b, 3b i 3c pod opieką p. Anny Burian oraz p. Eweliny  Piecha-Grabiarz w ramach programu ,,Laboratoria Przyszłości’’ rozpoczęli cykl zajęć przygotowujących do stworzenia filmu edukacyjnego pt. ,, Zoo ’’.

Zajęcia podzielone były na poszczególne etapy:  pogadanka – wprowadzenie teorii dot. jak powstaje film, próby nagrywania filmu oraz  przygotowanie rekwizytów. Ostatnim etapem było nagranie filmu przy użyciu sprzętu audio – video.
Zajęcia multimedialne pokazały uczniom, ile ciężkiej pracy trzeba włożyć, aby stworzyć kilkuminutowy film.

Zespół Redakcyjny