Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Adama Mickiewicza w Mazańcowicach

,,Wiersze Fredry – mój bohater”

Wychowawcy świetlicy zapraszają uczniów korzystających z opieki w świetlicy szkolnej do udziału w Gminnym Konkursie Plastycznym pt.: ,,Wiersze Fredry – mój bohater”

Technika i format wykonania prac: forma płaska (rysunek kredkami, farby, wyklejanka, pastele, grafika, techniki łączone).  Prace powinny być wykonane w formacie nie mniejszym niż  A4. Prace prosimy przynosić do wychowawców świetlicy do 26 kwietnia. Szkoła może przesłać do organizatora konkursu maksymalnie 10 prac, dlatego wcześniej zostaną przeprowadzone eliminacje szkolne. Od uczestników konkursu wymagana będzie zgoda i podpis rodzica/opiekuna prawnego. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Rudolfa Gila w Świętoszówce https://sp-swietoszowka.edupage.org. Prace przechodzą na własność organizatora konkursu i nie podlegają zwrotowi. Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na wystawie w „Szkolnej Galerii” oraz stronie internetowej szkoły w Świętoszówce.

 Kryteria oceny:

· staranność wykonanej pracy;

· zgodność pracy z tematem;

· pomysłowość i oryginalność;

· samodzielność wykonanej pracy.

Zachęcamy do udziału