Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Adama Mickiewicza w Mazańcowicach

Praca w grupach na lekcji matematyki

Matematyka to przedmiot, który wymaga od uczniów dużego wysiłku myślowego i aktywności.

Starając się zachęcić wszystkich uczniów do pracy i zaciekawić omawianym problemem na lekcji matematyki od czasu do czasu wprowadzam grywalizację grupową. Praca w grupach ma wiele zalet:
- pełniejsze oddziaływanie na młodzież poprzez zaangażowanie ich do samodzielnej pracy,
- mniejszy stres dla osób mniej zdolnych,
- możliwość konsultowania problemu z rówieśnikami.
Najpierw dzielę zespoły klasowe na czteroosobowe grupy. Podział klasy wzbudza zawsze wielkie zainteresowanie i wywołuje ożywione dyskusje. Następnie uczniowie losują zadanie do wykonania, które sprawdzam i przyznają odpowiednią liczbę punktów. Uczniowie bardzo lubią tego typu lekcji - wzbudza się w Nich chęć współpracy w grupie, rywalizacji. Pracują chętnie i są bardzo zaangażowani. Zawsze tym lekcją towarzyszy wiele emocji oraz odrobina słodkości. W czasie tych zajęć także zwracałam uwagę na kształcenie języka matematycznego, na ścisłość wypowiedzi uczniów oraz rozwijanie logicznego myślenia.

 

                                                                     nauczycielka matematyki, Anna Miler