Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Adama Mickiewicza w Mazańcowicach

Konkurs kuratoryjny na MEMY

Konkurs Śląskiego Kuratora Oświaty na MEMY promujące kształcenie w zawodach pt. „Poznaj zawody szkolnictwa branżowego”.

Źródło – strona kuratoryjna :

https://kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/wyniki-konkursu-slaskiego-kuratora-oswiaty-na-memy-promujace-ksztalcenie-w-zawodach-pt-poznaj-zawody-szkolnictwa-branzowego/

Komisja konkursowa powołana przez Śląskiego Kuratora Oświaty, działając z uwzględnieniem kryteriów oceny zawartych w Regulaminie konkursu, dokonała oceny prac nadesłanych na konkurs na MEMY promujące kształcenie w zawodach pt. „Poznaj zawody szkolnictwa branżowego” i wyłoniła zwycięzcę!

Miejsce I – zawód elektryk, autor uczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mazańcowicach Patryk Kupka. Gratulujemy! Jesteśmy dumni!

                                                                                                      Koordynator projektu

                                                                                                      mgr Agnieszka Lanc